Citát dňa

Citát dňa

„Prijímam zodpovednosť s citom.“ Keď prvý raz počujeme, že sme zodpovední za svoje skúsenosti, myslíme si, že nás obviňujú. Ak sme obviňovaní, máme pocit viny a myslíme si, že sme zlí. V zodpovednosti však nie je žiadne obviňovanie. Pochopiť, že máme zodpovednosť, znamená dostať veľký dar. Rovnaká sila, ktorá nám