Čriepky poznania – vo vyrovnaní

Do každej situácie vstupujem s vyrovnanosťou a pokojom. Pozorujem, kedy nechávam túto vyrovnanosť narušiť, a vo vhodnom momente vypátram, čo je príčinou. Najbližšie udalosti: 21. januára 2020 Sebapoznávanie, joga a meditácia v Thajsku -…