Bojuj bez hnevu, múdrosť je v srdci

69. Bojuj bez hněvu (Viktor Horák) Moudří vojevůdci se chovají jako host, neútočí, nejsou-li napadeni, raději se stáhnou, než by postupovali. Toto je pokrok bez pohybu vpřed, vítezství bez použití zbraní. Největším nebezpečím je podcenit protivníka. Podceňováním…

Tri poklady, Tao nesúťaží

67. Tři poklady (Viktor Horák) Lidé říkají, že učení o Tau je nesmyslné, to právě dokazuje jeho velikost. Pokud by dávalo lidem smysl, nikdo by o něm nevěděl. Tři vlastnosti považuji za vzácné poklady. Skromnost,…

Vládni príkladom, vládni z povzdiali

65. Vládni příkladem (Viktor Horák) Dávní mudrcové, kteří znali Tao, se nesnažili lid vzdělávat. Chtěli, aby lidé zůstali prostí. Pokud si lid myslí, že ví lépe, je těžké jej řídit. Pokud lid není zatížen vědomostmi, v zemi…