Čriepky poznania – o sebadôvere

Dnešná afirmácia sa obracia k našej sile a dôvere. Byť v dôvere v seba a vo svoju vnútornú silu nám pomôže prechádzať ľahšie životom. Môžeme sa dostať do dôvery, že vždy nájdeme východisko, vždy nájdeme…

9 očistných nádychov

Toto dychové cvičenie pomáha očistiť energetické kanály tela a zároveň uvoľniť duševné a telesné napätia. Meditačná poloha Skrížené nohy, ruky v lone, dlane smerom hore. Ľavá na pravej. Hlava trochu naklonená dopredu,…