O RADOSTI A ŽALU

Vaše radost je váš neskrývaný žal. A táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami. Jak jinak by to mohlo být? Čím hlouběji se žal zarývá do vašeho bytí,…

O práci

Potom řekl oráč, Promluv k nám o práci. A on odpověděl těmito slovy: Pracujete, abyste udrželi krok se zemí a s duší země. Neboť zahálet znamená odcizit se ročním obdobím a vyčlenit se…

O jedle a pití

A on pravil: Měli byste žít z vůně země a jako mnohé rostliny být vyživováni světlem. Dokud však musíte zabíjet, abyste měli co jíst, a brát mládátům mateřské mléko, abyste uhasili žízeň,…

O dávaní

Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově. Co je váš majetek jiného než jen věci, které uchováváte a střežíte ze strachu, že byste je…

O deťoch

A on pravil: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém. Procházejí vámi, ale nevycházejí z vás, a ač jsou s vámi, přesto vám nenáleží. Můžete jim dát svou…

O manželstve

A on odpověděl těmito slovy: Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky. Budete spolu, když bílá křídla smrti rozmetou vaše dny. Ano, budete spolu dokonce i v tiché vzpomínce Boha. Ale nechť je…
mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort