Pokus o sabotáž

Niekde je pes zakopaný. Niečo nerobím dobre, zatiaľ neviem čo. Potrebujem nasadiť stopovacieho  psa, nech vyňuchá toho zakopaného. Deje sa pravý opak toho, čo som chcela surovou stravou dosiahnuť, ba…