Tao je nepostihnuteľné, podrob sa

6994389-stones-sand-circles21. Tao je nepostižitelné (Viktor Horák)

Nejvyšší ctností je žít v souladu s Tao.
Tao je nepostižitelné, je jako stín
a přesto z něj vychází všechny obrazy.
Tao je nehmatatelné, je jako oblak
a přesto z něj vychází všechny tvary.
Tao je tajemné a neproniknutelné
a přesto má v sobě podstatu všeho.
Tato podstata je ryzí a pravdivá.
Tao tu bylo před počátkem světa.
Jak to mohu vědět?
Prostě to vím.

22. Podrob se

Podrob se a budeš ucelen,
ohni se a budeš napřímen,
vyprázdni se a budeš naplněn,
opotřebuj se a budeš obnoven,
chtěj málo a budeš obohacen,
chtěj hodně a budeš jen zmaten.
Proto moudrý žije v souladu s Taem
a jde ostatním příkladem:
Nepředvádí se a proto září,
nevyvyšuje se a proto je ctěn,
neprosazuje se a proto trvá,
nesváří se a proto vítězí.
Staré rčení říká, “prohrej, abys vyhrál”
Je to snad prázdná fráze?
Vzdej se všeho a budeš mít vše.

21. Čisté srdce (Josef A. Zentrich)

Úspěšnost veškerého konání
závisí na tom, zda jednáme
v souladu s TAO

Nic v celém vesmíru
není mimo působení
tohoto nejvyššího principu,
který je otcem
všech kosmických zákonitostí

TAO je všudypřítomné –
a vědoucí jeho působení
vnímá na každém kroku

TAO je bez počátku a bez konce,
proniká všude,
je prázdné i plné zároveň –
a umí v sobě sjednotit a spojit
i věci zcela protichůdné a neslučitelné.

Proto je člověku naprosto nepochopitelné.
Ale právě proto chápeme,
že je Otcem všech věcí
a podstatou všeho dění.

22. Rozvíjet nenáročnost

Kdo se podřídí působení TAO,
bude jím prostoupen –
a prázdnota jeho nitra
může být naplněna.

Prázdné bude naplněno,
slabé bude posíleno,
křivé bude narovnáno !

Kdož chtějí málo, dostanou víc –
kdož chtějí mnoho, nedostanou nic.
proto se vědoucí plně podřizuje vedení TAO
a stává se pro lidi vzorem.

Není samolibý – proto vyniká,
nepovyšuje se a proto je ctěn,
planě netlachá – a proto vyzařuje moudrost.

Je svobodný a nezávislý,
protože dodržuje zákony Všehomíra.
Je pravdivý, protože je v jednotě s TAO…

21 (Václav Cílek)

Jedině síla prázdnoty může sledovat cestu Tao
Tao samo o sobě je neurčité a nevysvětlitelné
temné, dvojnásob temné, ach,
ale jsou v něm obrazy nějaké
temné, dvojnásob temné, ach,
ale cosi je v něm!
nejasné, podivné, ale podstata věcí je v něm
podstata Taa je nejvíc autentická z věcí všech,
protože všemu ostatnímu dává opravdovost
odedávna až dodnes jeho jméno je neodvolatelné
používáme jej, abychom mohli podat zprávu
o tom, kdo je otcem věcí všech
Jak vím, že je otcem všeho?
skrze něj samotné!

22

Odstoupení udržuje nedotčenou celistvost
ohnutí napřimuje
vyprázdnění naplňuje
ošuntělost obnovuje
mít málo znamená být blízko zdroje
mít hodně znamená jít stranou
Tímto způsobem moudrý objímá jednotu
a stává se vzorem pro vše pod nebem
nevystavuje se na odiv, a proto září
netvrdí, že má pravdu
a proto je jeho pravda zjevná
neprosazuje se, a proto je uznáván
a protože nezápolí, tak nic pod nebem
s ním nemůže soupeřit
Staré rčení říká,
že odstoupení udržuje nedotčenou celistvost
to nebylo řečeno nadarmo!
opravdu, takový člověk se navrátí
do nebytí nedotčen !


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment