Tao je základ, zostaň v kľude

6994389-stones-sand-circles25. Tao je základ (Viktor Horák)

Tao tu bylo před zrozením nebe a země,
dokonalé a všezahrnující.
Tiché, prázdné, neměnné, nekonečné.
Věčně přítomné, je matkou všeho.
Nazývám je Taem, protože nevím, jaké má jméno.
Pokud bych mu měl dát jméno, dodal bych: Velké.
Proudí uvnitř i vně všech věcí a vrací se zpátky ke zdroji.
Tao je velké.
Nebe je velké.
Země je velká.
Člověk je také velký.
Toto jsou čtyři velké síly vesmíru
a člověk je jednou z nich.
Člověk je podřízen zemi.
Země je podřízena nebi,
Nebe je podřízeno Tao.
Tao se řídí přirozeností.

26. Zůstaň v klidu

Težké je základem lehkého,
nehybnost je základem pohybu.
Proto moudrý putuje celý den,
aniž by opustil svůj domov.
Má před sebou nádherné výhledy,
zůstává však vnitřně klidný a odpoutaný.
Může si vládce země dovolit jednat pošetile?
Necháš-li sebou smýkat sem a tam,
vyvrátíš se z kořenů.
Budeš-li nadmíru aktivní,
ztratíš kontrolu.

25. Obraz tajemného (Josef A. Zentrich)

Je tu cosi – co je bez počátku i bez konce,
co je současně plné i prázdné,
co obsahuje všechno, ale přitom nemá žádnou formu,
co je nehybné a pevné,
co tu bylo před Nebesy i před Zemí,
co je bez času a prostoru,
co řídí veškeré dění.

Nevíme, co to je a proto tomu říkáme TAO…

26. Závažnost Ctnosti

Z obtížného povstává snadné,
z klidu vychází pohyb.
Vědoucí proto lehkovážně neopouští
stav bezpečí a jistoty,
kvůli lákavým nejistotám

Pokud vládce říše
podlehne vábení
slávy, moci a bohatství –
může být její zhoubou.

Když vladař zná lehkovážně jenom sebe,
a všude prosazuje jenom svoji vůli,
ztrácí nejprve oporu soudných lidí
a později i celou říši…

25 (Václav Cílek)

Je tu cosi beztvaré a úplné,
co se zrodilo před nebem a zemí
jak podivné a nehmotné!
stojí samo neměnné
působí všude a není ohrožováno ničím
můžeme je pokládat za Tajemnou Matku
neznáme jeho jméno
a tak mu říkáme Tao
Musíme-li o něm hovořit, nazveme je velké
velké znamená pokračující
pokračující znamená daleko jdoucí
daleko jdoucí znamená navracející se
Tao je velké
Nebe je velké
Země je velká
Král je také velký
to jsou čtyři velké síly světa
a vládce je jeden z nich
člověk následuje zemi
země následuje nebe
nebe následuje Tao
a Tao má svůj vzor v přirozeném

26

Těžké je základem lehkého
klid je nadřazený činnosti
proto moudrý kráčí celý den,
ale nevzdaluje se od své družiny
a i když se před ním objevují nádherné výhledy
zůstává uvolněný a odpoutaný
Jak je možné,
že někdo je vládcem deseti tisíc válečných vozů,
a přece se považuje za lehčího než cokoliv pod nebem?
kdyby byl těžší, než svůj vlastní základ,
vyvrátí se
kdyby byl aktivnější než dění samo,
ztratí vládu

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment