6994389-stones-sand-circles77. Tao nastoluje rovnováhu (Viktor Horák)

Tao neustále nastoluje rovnováhu:
Co je nahoře, klesá dolů,
co je dole, stoupá nahoru,
čeho je nadbytek, bude zredukováno,
čeho je nedostatek, bude rozmnoženo.
Tao neustále přelévá nadbytek tam, kde je potřeba.
Lidé se chovají jinak:
Když mají dostatek, chtějí ještě více
a berou těm, kdo jsou v nouzi.
Kdo je ochoten podělit se s druhými?
Pouze ten, kdo žije v souladu s Taem.
Proto moudrý tvoří, ale neočekává pochvalu,
nelpí na výsledcích své práce,
nechlubí se svými zásluhami.

78. Slabé přemáhá silné

Voda je nejměkčí a nejslabší element na světě,
nic se jí však nevyrovná proti pevnému a silnému.
Slabé přemáhá silné, měkké přemáhá tvrdé.
Všichni to ví a přitom to málokdo využívá.
Moudrý neprosazuje svou vůli,
nejvíce pomáhá tím, že nezasahuje.
Jakkoli paradoxně tato slova zní.

77. TAO nebes (Josef A. Zentrich)

Celý vesmír se skládá z cyklů
a neustálého přelévání sil.
Yang přechází v yin,
a mnoho yinu je vlastně yang
a mnoho yangu je vlastně yin.

Mezi oběma krajnostmi
panuje neustále spojitost –
jako mezi lukem a tětivou.
Cestou nebes jest –
vyrovnávat nadbytek i nedostatek.

Lidé však většinou
nejdou touto cestou –
touží stále zvyšovat nadbytek
a netuší, že tím zvětšuje i nedostatek.

Proto vědoucí nikdy nic nehromadí
a dodržuje vždy zákon míry všech věcí,
aniž by lpěl na výsledcích své práce.

Chápe střídání cyklů –
proto může stále rozdávat.
Nelpí ani na svém vědění
a z toho plynoucí dokonalost…

78. Zodpovědnost v důvěře

Ze všech věcí pod sluncem,
nejslabší a nejpoddajnější je voda.
Avšak zároveň není ničeho,
co by jí odolalo.

Je bezpochyby, že slabé a poddajné,
může zvítězit nad tvrdým a silným.
Všichni to vědí,
ale mnozí na to nedbají.

Proto vědoucí říká:
ústupností lze zlomit odpor,
jemností lze překonat překážky –
a tím se podobat vodě !

Kdo umí na sebe vzít
poklesky a neštěstí země –
může být pravým vladařem,
aniž by se musel bát úkladů
a zlovolné nepřejícnosti.

Taková je pravda,
i když její slova
zdánlivě nedávají smysl…

77 (Václav Cílek)

Nepodobá se snad cesta nebe napnutému luku?
když napínáme luk, tak se jeho horní konec snižuje
a dolní konec zvedá,
takže ti, co mají nadbytek, se zmenšují
a ti, co mají mnohem méně,
jsou povyšováni
Cesta nebe ubírá tomu, kdo má hodně
a přidává tomu, kdo má málo
cesta člověka je jiná
bere tomu, kdo má málo,
aby mohla přidat tomu,
kdo má nadbytek
Kdo má tolik,
aby se o to mohl rozdělit se vším pod nebem?
jenom ten, kdo má Tao
proto moudrý jedná,
ale ostatní na něm nezávisí
dosahuje úspěchu, ale nepyšní se jím
nechce ukazovat svoji cenu

78

Ze všeho pod nebem nic není
tak měkké a poddajné jako voda,
ale působí-li na tvrdé a tuhé,
nic jí neodolá
a není možné zaujmout její místo
měkké vítězí nad tvrdým
ohebné vítězí nad tuhým
každý pod nebem to ví,
ale nikdo podle toho nejedná
proto moudrý říká:
kdo na sebe bere ponížení celé země,
je pán oltářů
zasvěcených půdě a zrnu
a kdo na sebe bere neštěstí celé země,
je vládcem všeho pod nebem
To jsou pravdivá slova,
i když vypadají jako úplná blbost!

Zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

30. marca 2020 - 5. apríla 2020

Maľovanie žiarivej mandaly – 05.04.2020 19:00

6. apríla 2020 - 12. apríla 2020

Medicína meditácie s krištáľovými miskami – 07.04.2020 19:45 - 21:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

11. mája 2020 - 17. mája 2020

Balans víkend – 15.05.2020 - 17.05.2020 Celodenná

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment

mersin escort çorlu escort erzincan escort görükle escort Samsun escort