Tao vítazí bez boja, krutosť je dvojsečná zbraň

6994389-stones-sand-circles73. Tao vítězí bez boje (Viktor Horák)

Stateční a vášniví nachází v boji smrt,
stateční a klidní si uchovají život.
Který z těchto dvou výsledků je žádoucí?
Ani moudrý nezná záměry nebes.
Tao vítězí bez soupeření,
odpovídá beze slov,
neláká a přesto k němu vše přichází,
neprosazuje a přesto vše ovládá.
Jeho síť prostupuje celým vesmírem.
A přestože jsou oka sítě volná,
nic z nich neunikne.

74. Krutost je dvousečná zbraň

Dokud se lidé bojí smrti
a hrozí jim kruté tresty,
nikdo se neodvažuje zákony porušit.
Pokud ale lidé ztrácí chuť žít,
nemá smysl jim vyhrožovat smrtí.
Život bere pouze Tao.
Chce-li někdo zastoupit Mistra tesaře,
jen těžko unikne poranění.

73. Rozvaha v odvážném jednání (Josef A. Zentrich)

Kdo je odvážný a bojechtivý,
zpravidla bývá zabit !
Kdo je odvážný a mírumilovný,
častěji přežije.

Tak odvaha může být –
jednou ku škodě, jindy ku prospěchu.
Kdo však přesně ví,
co je v danou chvíli více prospěšnější ?
I vědoucí si někdy neví rady,
jak to rozlišit

Cesta TAO však znamená
vítězit bez boje
odpovídat bez mluvení
nabádat bez výzev a provolání
konat dle plánů, ale beze spěchu.

Širou síť mají nebesa,
řídká je, ale nic nepropustí …

74. Překonávat sebeklam

Když se lidé přestanou bát smrti,
nemá smyslu je smrtí strašit.
Kdyby lidé měli strach před smrtí,
porušovali by zákony –
a mohli by být trestáni, ba i popravováni.

Ale kdo může mít odvahu,
činit tak namísto Tvůrce ?
Trestat a usmrcovat místo Tvůrce –
to je jako otesávat dřevo sekerou,
namísto mistra tesaře.
To je pak blíže k poranění,
než k dokončení díla …

73 (Václav Cílek)

Kdo je ve své smělosti troufalý,
bude zabit
kdo je statečný, ale netroufá si,
bude žít
to obojí někdy prospívá a jindy škodí
Kdo ví, proč je nebe kruté?
zde je i moudrý na vážkách
cesta nebe je vítězit bez zápolení
lidé odpovídají moudrému,
aniž potřebují slova
přicházejí k němu,
aniž by jej volal
a on čte v klidu znamení doby
Nebeská síť sahá daleko a široko,
její oka jsou volná
a přece nepropustí nic!

74

Pokud se lid nebojí smrti,
jak mu můžeme smrtí hrozit?
i kdyby se někomu podařilo,
aby se lid bál smrti,
vždycky se najde někdo nehorázný,
ale i ten se dá chytit a zabít,
takže kdo se nakonec odváží být nehorázný?
Je tu velký kat, který posílá lidi na smrt
pokud někdo zabíjí místo kata,
je jakoby tesal místo velkého tesaře
Málokdy se stává, aby ten
kdo teše místo velkého tesaře,
se nesekl do vlastní ruky

zdroj: http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

5 Comments

 • Pavel
  Posted 9. mája 2015 0:30 0Likes

  ťažko povedať či je to pravda, pretože v dnešom svete treba človeku aj trošku agresivity. Bez nej vás totálne prevalcujú, zničia, oklamú a to takými spôsobmi že ani nebudete vedieť ako sa vám to stalo.

  • Iskra
   Posted 11. mája 2015 18:46 0Likes

   Pre mňa je všeobecne zaujímavé a súčasne aj zábavné “hľadať” pravdu ako takú. V mojom vnímaní, ich totiž existuje toľko, koľko existuje bytia, ako takého. No a to potom ešte máme preklady z cudzieho jazyka, ktoré môžu, ale nemusia vystihnúť to, čo pôvodný autor chcel vyjadriť. Preto ku každému veršu pridávam 3 rôzne preklady. Čo ma ale zaujalo na tvojom komentáre je, že vnímaš istú potrebu agresivity, aby ťa svet neprevalcoval – neoklamal. Toto som istú dobu možno vnímal veľmi podobne a potom som sa začal pýtať sám seba, prečo mám potrebu súperiť a pýtam sa to do dnes. Ešte som nenašiel pôvodnú otázku-situáciu-spúšťač, na základe ktorej vzišla táto moja “potreba” 🙂 Nie je na nej nič zlé, len ma zaujíma to zákulisie, za týmto mojim programom. Je to môj program, ale vlastne nič o ňom neviem a ešte menej o zámere, s ktorým som ho “inštaloval” 🙂 Už ale nemám obavu o “oklamanie”, aspoň z 90% nie 🙂
   Vnímam rozdiel medzi bdelosťou a agresivitou. Prevzatím zodpovednosti za všetko moje konanie (príčina-následok) a pocitom škodiaceho (nepriateľského) sveta, voči ktorému sa treba brániť. Je to ale iba moje vnímanie (potreba) a možno nič neznamená pre zbytok sveta.

   • Jool
    Posted 12. mája 2015 23:45 0Likes

    Ak má pravdu evolučná teória, tak od samotného počiatku existovania organického života na našej planéte je jeho zachovanie založené na súperení rastlinných aj živočíšnych druhov a tiež aj jednotlivcov v rámci jedného druhu. Je to súperenie na život a na smrť. Víťaz má právo odovzdať svoj genofond, ktorý sa v priamom súperení ukázal v momentálnych podmienkach ako výhodnejší pre ďalšiu existenciu života a jeho hmotných foriem. Aby bola táto podmienka vývoja dodržiavaná, a aby sme k tomu boli dostatočne motivovaný, býva samotné odovzdávanie genofondu sprevádzané výrazne slastnými pocitmi.Toto je hnacím motorom evolúcie a tiež sa to premieta aj do každodenného života tzv. civilizovaného človeka ako skrytá potreba bojovať, súťažiť s hocikým, v hocičom a o čokoľvek. Aj keď v našej spoločnosti sa tento prapôvodný význam akosi vytráca, keďže sa tu krížom krážom pári každý s každým a UŽ NIKTO TU NIČ NEGARANTUJE 🙂 🙂 :), čo ale v konečnom dôsledku môže znamenať zánik nášho druhu ako takého

    • Jool
     Posted 12. mája 2015 23:57 0Likes

     a ešte jedna vec ma napadla , tentokrát k samotnému textu. Dá sa byť kludný a vášnivý zároveň ? Kam patrí človek, za ktorého pokojným pohľadom sa skrýva vášnivé srdce a aký osud ho čaká ??

     • Iskra
      Posted 13. mája 2015 13:56 0Likes

      Texty prekladu si veľa krát protirečia. Je to vtipné v tom hľadať informácie 🙂 Tá “mäkkosť” (ohybnosť) a “slabosť” (prispôsobivosť-otvorenosť) u mňa ale zarezonovali. Nie v zmysle menejcennosti mňa voči ostatným súčastiam celku (mňa), ale v zmysle rešpektu (prijatia) k nim.
      “Pravda” je krásny fenomén (konštrukt). Dá sa intuitívne (ne)meniť podľa potreby 😀

Leave a comment