6994389-stones-sand-circles67. Tři poklady (Viktor Horák)

Lidé říkají, že učení o Tau je nesmyslné,
to právě dokazuje jeho velikost.
Pokud by dávalo lidem smysl, nikdo by o něm nevěděl.
Tři vlastnosti považuji za vzácné poklady.
Skromnost, soucit a neusilování o moc.
Ze skromnosti vyplývá štědrost,
ze soucitu vyplývá odvaha,
z neusilování o moc vyplývá schopnost vést druhé.
Kdo je štědrý bez skromnosti,
kdo je odvážný bez soucitu,
kdo chce vést a usiluje o moc,
přivolává na sebe problémy.
Soucit vede k vítězství v bitvě a k síle v obraně.
Soucitné lidi chrání sama nebesa.

68. Tao nesoutěží

Dobrý voják netouží po boji,
dobrý bojovník nepropadá zuřivosti.
Vyhrává, kdo se boji vyhne,
vládne, kdo se staví pod ostatní.
Toto je ctnost nesoutěžení,
vedení druhých bez nařizování.
Taková je cesta Tao.

67. Tři poklady (Josef A. Zentrich)

Tao je dokonalé, ale dosáhnout jej –
je velmi, velmi obtížné.
Právě v tom ovšem spočívá jeho velikost.
Kdyby bylo snadno dosažitelné,
nebylo by dokonalé

Je třeba v sobě pěstovat tři poklady:
soucitnost a milosrdenství
skromnost a zdrženlivost
neusilování o významné postavení.

Kdo soucítí, bývá i odvážný.
Kdo je skromný – bývá také velkorysý.
Kdo se netlačí do popředí,
může být úplně v čele.

Dnes na úkor milosrdenství –
roste jen bojechtivost.
Na úkor zdrženlivosti –
roste rozpínavost a panovačnost,
což přináší zhoubu.

Soucit a milosrdenství –
přinášejí konečné vítězství,
i sílu k urputné obraně.
Nebesa chrání toho,
kdo je obklopen milosrdenstvím…

68. Sjednocení s nebesy

Dobrý vojevůdce postupuje s rozmyslem,
chrabrý bojovník není krutý !
Nejlepším způsobem, jak porazit protivníka –
je vůbec nebojovat !
Vojevůdce nemůže být prchlivý, ani svárlivý.
Kdo chce jednat s lidmi,
musí se umět snížit na jejich úroveň.

Tomu se říká ctnost rozvážnosti,
to je umění spravedlivého jednání s lidmi –
to znamená sjednocení s nebesy –
to je již od dávnověku největší umění…

67 (Václav Cílek)

Všichni pod nebem říkají,
že cesta Taa je velká
a že se nepodobá ničemu
nepodobá se ničemu,
proto se dá srovnat jenom s velikostí
kdyby se něčemu podobala,
byla by k ničemu
Mám tři poklady, které strážím jako poklady
první je soucit
druhý je skromnost
a třetí je ten,
že si nemyslím, že jsem první pod sluncem
díky soucitu mohu být odvážný
díky skromnosti mohu být velkorysý
a díky tomu, že si nemyslím,
že jsem první pod sluncem,
mohu vytrvat ve všem ostatním
Ale, když někdo opustí soucit
a nechá si statečnost
když někdo opustí skromnost
a nechá si velkorysost
opustí poslední a zaujme první místo
takový zemře!
Díky soucitu zvítězí na bitevním poli,
a když je donucen se bránit, udrží se
protože nebe jej chrání soucitnou stráží

68

Dobrý válečník nemá válku rád,
dobrý válečník se vyhýbá hněvu
vítězí nad nepřítelem, ale nenapadá je
kdo umí zacházet s lidmi,
podřizuje se jim
říkáme tomu síla neválčit,
schopnost zacházet s lidmi
Je přítelem nebe,
víc dosáhnout nelze!

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

14. októbra 2019 - 20. októbra 2019

Joga – 15.10.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 15.10.2019 19:00 - 20:30
Hlbiny podvedomia - arteterapeutický workshop – 16.10.2019 18:00 - 20:30
Joga s Tinou – 17.10.2019 18:00 - 19:00

21. októbra 2019 - 27. októbra 2019

Joga – 22.10.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 22.10.2019 19:00 - 20:30
Hlbiny podvedomia - arteterapeutický workshop – 23.10.2019 18:00 - 20:30
Joga s Tinou – 24.10.2019 18:00 - 19:00

28. októbra 2019 - 3. novembra 2019

Joga – 29.10.2019 16:45 - 18:15
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 29.10.2019 19:00 - 20:30
1 2 3 4

Leave a comment