Útlak vedie k odporu, slabosť pretrváva

6994389-stones-sand-circles75. Útisk vede k odporu (Viktor Horák)

Lidem se žije těžce, pokud vládce žije rozmařile,
lidé hladoví, jsou-li daně vysoké,
rebelují, když vládce příliš zasahuje.
Moudrý vládce jedná v zájmu lidí,
důvěřuje jim a nechává je v klidu.

76. Slabost přetrvává

Lidé se rodí slabí a poddajní,
umírají tuzí a tvrdí.
Živé rostliny jsou pružné a plné šťávy,
umírají suché a zvadlé.
Slabé a poddajné patří k životu,
pevné a tuhé směřuje ke smrti.
Stejně jako neohebný strom v bouři,
bude zničeno vojsko, které ztratilo svou pružnost.
Pevné a velké bude rozbito,
jemné a poddajné přetrvá.

75. Zhoubnost chtivosti (Josef A. Zentrich)

Lidé velmi trpí,
protože správa státu má velké požadavky.
Proto lid strádá.

Je obtížné společnost dobře řídit,
protože vrchnost (vláda) příliš zasahuje
a stará se pouze o své blaho.
Proto je obtížné společnost dobře řídit.

Proč lidé nemají strach ze smrti
a často hazardují svými životy ?
Protože vidí, jak těžce
musí bojovat o živobytí –
a vrchnost si užívá.
Proto jsou lidé k životu lhostejní;
to je ovšem moudřejší,
než přikládat pomíjivému bytí
na tomto světě –
příliš veliký význam.

76. Vyvarovat se násilí

Když člověk žije – je měkký a vláčný.
Když zemře – je tvrdý a toporný.
Také živé rostliny jsou měkké a vláčné –
a když umírají, vadnou a usychají.

Měkkost a vláčnost proto patří k životu,
tvrdost a topornost do společenství smrti.

Proto tvrdě zasahující armády
nakonec neujdou rozprášení –
a suchý strom podlehne sekyře.

Silné, tvrdé, pevné – posléze padne.
Měkké, skromné a vláčné je povýšeno.

75 (Václav Cílek)

Lid hyne hlady,
protože jeho vrchnost projí příliš mnoho daní
proto umírá hlady!
Je těžké vládnout lidu,
když se vládce příliš angažuje
proto se těžko vládne!
Lid bere smrt na lehkou váhu,
protože se všichni příliš starají o život
proto bere smrt nalehko!
Kdo koná bez ohledu na život,
má hodnotnější život,
než kdyby si jej cenil!

76

Zaživa jsou lidské bytosti měkké a vláčné,
ale po smrti jsou tuhé a toporné
rostliny, stromy a všechny ostatní bytosti
jsou zaživa rovněž měkké a křehké,
ale po smrti jsou vyschlé a ztvrdlé
proto tuhé a tvrdé se přimyká ke smrti,
ale měkké a vláčné se přimyká k životu
vojenská moc jež zesílila,
stojí před záhubou
velký strom bude poražen
silné a velké leží dole
slabé a poddajné leží nahoře

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment