20141012_141527Buďte vďační za to, čo ešte neviete, lebo Vám to dáva príležitosť učiť sa.

Vážte si ťažké časy, lebo v tejto dobe rastiete.

Buďte vďační za obmedzenia, tie Vám dávajú príležitosť na zlepšenie.

Buďte vďační za každú novú výzvu, tá Vám pomôže získať silu a charakter.

Buďte vďační za svoje chyby, lebo tie prinášajú ponaučenie.

Je ľahké byť vďačný za dobré veci. No život plný naplnenia prichádza k tým, ktorí sú vďační aj za neúspechy.

Leave a comment