6994389-stones-sand-circles65. Vládni příkladem (Viktor Horák)

Dávní mudrcové, kteří znali Tao,
se nesnažili lid vzdělávat.
Chtěli, aby lidé zůstali prostí.
Pokud si lid myslí, že ví lépe,
je těžké jej řídit.
Pokud lid není zatížen vědomostmi,
v zemi nejsou rozbroje.
Vychytralá vláda škodí zemi,
Nechytračící vláda je pro zemi požehnáním.
Vládce, který si je vědom těchto dvou forem vlády,
udržuje v sobě nejvyšší ctnost.
Ukazuje lidem, jak žít spokojeně.
Pak bude vše v dokonalé harmonii.

66. Vládni z povzdálí

Řeky a moře vládnou nížinám,
neboť leží níže, než vše ostatní a vše do nich proudí.
Ten, kdo chce vládnout lidu, musí mu sloužit,
kdo chce lid vést, musí být za ním.
Takto se lidé nebudou cítit vládcem utiskováni.
Budou jej chválit a půjdou za ním bez reptání.
Když se vládce nad nikým nepovyšuje,
nikdo se nesnaží jej převýšit.

65. Ctnost pravosti (Josef A. Zentrich)

Kdo v dávných dobách uplatňoval
zásady TAO,
nehleděl příliš na osvětu lidu –
protože poznal,
že lidu je lépe v prostotě.

Jakmile se do popředí
dostává vychytralost –
brzy se v říši dostaví pohroma.
Řízení říše s moudrostí,
vždy znamená požehnání

Kdo zná
základní principy a zákony TAO –
umí vládnout v harmonii.
Trvale se řídit podle TAO,
znamená jít cestou TE –
Cestou Ctnosti.

Cesta Tem vychází z TAO
vrací lidi ke svým kořenům –
a posléze vplývá
do přirozené harmonie …

66. Ustupovat do pozadí

Řeky a moře vládnou nad údolími,
protože se umí sklonit dolů.

Stejně tak vědoucí
se ve svém konání staví pod lidi,
kterým chce být osobním příkladem –
a současně se staví za ně do pozadí.

Proto může být ve skutečnosti nahoře,
aniž by to lidé pociťovali jako tíživou nadvládu-
Proto může být v čele,
aniž by to lidé pociťovali jako křivdu a újmu.

Protože  vědoucí s nikým nesoupeří,
nikdo nebude soupeřit s ním.

65 (Václav Cílek)

Ti, kteří v dávnověku vládli podle Taa,
nepoužívali jej, aby lid vzdělali,
ale udrželi v hlouposti
lidu se těžko vládne,
když je příliš chytrý.
Proto užívat k vládnutí vědomostí,
nejspíš způsobí rozkradení státu
nepoužívat vědomostí
způsobí obohacení státu
člověk by měl rozumět tomu dvojímu,
jež dohromady vytváří jedno pravidlo
Když je máš stále na mysli,
můžeš jej nazvat tajemná síla
tajemná síla je doopravdy hluboká
a doopravdy sahá velice daleko
takový člověk pomáhá ostatním vrátit se
bez návratu není souladu

66

Řeky a moře se mohou stát králi všech zemských údolí,
protože se drží dole
když si někdo přeje ovládat lid,
musí používat svůj jazyk jakoby byl pod ním
když si někdo přeje být v čele mas,
musí se tvářit jakoby byl úplně vzadu
proto je moudrý nahoře,
ale lidé necítí jeho tíži
jeho místo je vpředu,
ale lidé jej nevnímají jako překážku,
všechno pod nebem jej šťastně podporuje
a nikdy se tím neunaví
a protože s nikým nesoupeří,
nic pod nebem s ním nemůže soupeřit

zdroj: http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

Žiadne Udalosti

Leave a comment