Vládnuť je treba zdržanlivo, prílišná horlivosť je škodlivá

6994389-stones-sand-circles59. Vládnout je třeba zdrženlivě (Viktor Horák)

Vládnout zemi a sloužit nebi je třeba zdrženlivě,
neprosazovat svou vůli, rozvíjet svou ctnost.
Kde je velká ctnost, nic není nemožné,
pouze ten, pro koho nic není nemožné, může vládnout říši.
Považuje zemi za matku a tak přetrvá dlouho.
Je hluboce zakořeněn v Tau a široce podporován lidem.
Země je stabilní a předvídatelná.

60. Přílišná horlivost je škodlivá

Vládnout zemi je jako vařit malé rybky,
nadměrné zásahy zkazí výsledek.
Je-li země řízena v souladu s Taem,
zlo nemá sílu škodit lidem,
ani vládce lidu neškodí.
Když nikdo nikomu neškodí,
ctnost roste a země zkvétá.

59. Uchovávat TAO (Josef A. Zentrich)

Při vedení lidí
a při službě nebesům –
je nezbytná skromnost.

Střídmost chrání před zblouděním,
Cesta bude přímá
a povede ku Ctnosti.
Vědoucí se pak nemusí bát,
že by v čemkoliv neobstál.

Ve všem čestně obstojí,
má možnosti bez hranic –
a tak obsáhne celou říši –
a poté i celou zemi.

Obsáhne-li matku Zemi,
bude nutně v souladu s TAO,
pevně zakoření
a bude vše ostře zřít.
Bude tak mít dlouhého trvání…

60. Být na svém místě

Velké říši se musí vládnout jemně,
jako se peče malá rybička.

Kdo řídí říši podle zákonů TAO,
odnímá sílu všem démonům –
a démoni pak nemohou škodit lidem.
Vědou í také nikdy neškodí lidem

Pokud vládce a jeho lid
žijí ve shodě a harmonii,
vzájemně se obohacují.

Kdo peče malé rybky,
nesmí jimi míchat,
aby mu z nich nevznikla kaše …

59 (Václav Cílek)

Nejlepší způsob, jak řídit lid a sloužit nebi
je opatrné zacházení
jenom opatrné zacházení je přímá cesta k podřízenosti
přímou cestou k podřízenosti
rozumíme neustálé shromažďování síly
kdo neustále shromažďuje sílu,
zvítězí nad vším,
a protože se mu vše podřídí
nikdo neví, kam jeho moc sahá
a protože nelze poznat meze jeho možností,
může spravovat stát
a je-li schopen pečovat o matku státu,
vytrvá dlouho
Tomu říkáme pevně zapustit kořeny
je to cesta dlouhého trvání a stálého nadhledu

60

Spravovat velký stát je jako smažit malou rybu
když používáš Tao, abys dohlédl na vše pod nebem,
démoni pozbývají svou čarovnou moc
není to proto, že by ji zcela ztratili,
ale ona lidem neškodí
vlastně to není čarovná moc, co lidem neškodí
ale vládce, který lidem neškodí
a protože ani jeden neškodí,
spojí své síly a vrátí se k Tau

zdroj http://tao.kvalitne.cz/

Leave a comment