Všetko vychádza z Taa, prestaň usilovať

6994389-stones-sand-circles51. Vše vychází z Taa (Viktor Horák)

Všechny věci jsou projevem Taa:
hmotný svět jim dává formu,
prostředí jim dává tvar,
ctnost je vyživuje.
Proto všechny věci samy od sebe ctí Tao.
Z Taa se rodí všechny věci,
Tao je udržuje, chrání a stará se o ně.
Vše vytváří, ale nic nevlastní.
Koná bez očekávání,
vede bez vměšování.
Toto je největší ctnost.

52. Přestaň usilovat

Počátek vesmíru je matkou všech věcí.
Dítě zůstává se svou matkou v kontaktu a není nikdy samo.
Zavři brány, drž na uzdě přání a tvůj život bude plný radosti.
Otevři brány, stále o něco usiluj a tvůj život bude plný potíží.
Jasně vidí ten, kdo vidí nepatrné,
silný je ten, kdo se podrobí síle.
Kdo vidí, ale drží se vnitřního vhledu,
nepovažuje újmu za neštěstí.
Tím dosahuje věčnosti.

51. Živit v sobě ctnosti (Josef A. Zentrich)

TAO je dárcem života,
energie Cesty jej udržuje,
hmota jej formuje,
prostředí jej zdokonaluje

Přestože TAO nikoho nenutí k úctě,
ani k tomu, vážit si Cesty ku Ctnosti,
přetrvává tato úcta až do dnešních dnů.

TAO je dárcem veškerého života,
Ctnost jej šlechtí –
a Cesta podporuje zrání.

Dávat život – a nic nepožadovat –
vytvářet bez přivlastňování si výsledků –
citlivě vést, ale přitom nepodmaňovat –
to je hlubina Cesty ku Ctnosti …

52. Návrat k prapůvodu

Všechno na světě vzniklo působením TAO –
ale hmotu, ze které to vzniklo, lze nazvat
Matkou světa.

Kdo zná svoji matku, může se k ní vždy navracet –
a zůstávat tak v bezpečí, i kdyby jeho tělo
již zaniklo.

Kdo se umí uzavřít ve svém nitru,
nemá zbytečných přání
a nepěstuje vášně –
tomu se budou pohromy vyhýbat !

Ten, kdo se otevře,
propadne vnějším svodům
a zůstane obklopen bědami a trýzní

Kdo dbá o malé a slabé –
a obrací se k TAO,
jako silný projde všeliká úskalí
a směřuje přímo k Věčnosti…

51 (Václav Cílek)

Tao jim dává život
síla je živí
hmota jim určuje tvar
podstata povahu dotváří
proto deset tisíc věcí bez výjimky
uctívá Tao a váží si síly
uctívat Tao a vážit si síly
není předepsáno,
ale děje se samo od sebe
Tao jim dává život
síla je živí, dává růst, vychovává
stará se o správný tvar,
vede k dospělosti, chrání je
dává jim život, ale nevlastní je
koná, ale nevytváří závislost
bytosti dospívají, ale síla je nevede
tomu říkáme tajemná moc !

52

Někde pod nebem je kořen světa,
který pokládáme za Tajemnou Matku
skrze matku poznáváme dítě
a skrze dítě se opět přimykáme k matce
dokud bude žít, neštěstí jej nepotká!
Uzavírej svoje otvory, uzamykej svoje brány
a celý život si uchováš sílu
ale když se otevřeš světu
a budeš zacházet s věcmi
nebudeš v klidu do konce svých dní
vidět malé se nazývá prozíravost
držet se měkkého se nazývá síla
používej světlo,
ale nechej jeho jas se vracet
nevydávej se pohromě,
ale cvič se ve stálosti

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 20.02.2020 16:00 - 20:30

20. apríla 2020 - 26. apríla 2020

Liečenie hudbou krištáľových misiek - HLOHOVEC – 23.04.2020 16:00 - 20:30

8. júna 2020 - 14. júna 2020

Liečenie energiou – základný kurz s certifikátom – 13.06.2020 - 14.06.2020 9:00 - 18:00

Leave a comment