6926433-earth-dreamTáto stránka slúži na postupné budovanie snových znakov, návodov na aktívne snívanie, pamätanie si snov, lucídne snívanie a všetko, čo má so snívaním a jeho prínosom do života spoločné.

Sprievodnú facebook stránku nájdete tu: Výklad snov

Články

Návod ako si lepšie pamätať sny

Snové znaky, symboly – snár

A

Anjel a Diabol: dve strany Boha alebo VJ

B

Byt – cudzí: cudzie prostredie, neznáme okolnosti

Brána, dvere: vstup do nového, alebo iného sveta

C

Čiara, lúč: mužský archetyp

D

Diabol a Anjel: dve strany Boha alebo VJ

Dom – telo

Drevo – stabilita, strnulosť

Dvere, brána: vstup do nového, alebo iného sveta

E

F

Farby

Keď snívame farebne, alebo vnímame zvláštne svetelné fenomény, je tým situácia zvlásť zdôraznená.

 • Žltá: duch a intelekt
 • Červená: telo a životná energia
 • Modrá: duša, intuícia, nekonečno.

G

Garáž – miesto odkladania, odloženie riadenia cesty

GEOMETRICKÉ SYMBOLY

 • Kruh: prasymbol ženskosti a duše. Lopta je okrem iného symbol slnka, zriedkavo aj zeme.
 • Štvorec: dokončenie, vývoj, statika, istota. Zem. Kruh v štvorci tvorí mandalu.
 • Čiara, lúč: mužský archetyp
 • Špirála: životná cesta, rytmus života
 • Trojuholník: duch. So špičkou hore: mužský symbol, so špičkou dole: ženský symbol

H

Had: široké spektrum významov, od liečenia až po otravu. Jung: prekážka, ktorú treba brať vážne

hviezdy, slnko, mesiac: nadosobné súvislosti.

I

J

K

Krajina – cudzia: cudzie prostredie, cudzie, neznáme životné oblasti

Kríž: komplexný keltický a staroegyptský symbol, pôvodne ukazujúci 4 svetové strany, smrť a znovuzrodenie. Jung:  symbol štyroch funkcií: myseľ, pocity, city, intuícia

Kruh: prasymbol ženskosti a duše. Lopta je okrem iného symbol slnka, zriedkavo aj zeme.

L

Les: nočné vedomie, miesto s divými zvieratami (pudy, inštinkty)

lúč, čiara: mužský archetyp

M

Mesiac: nočné vedomie, extáza, plodnosť, časový poriadok

 • mesiac, slnko,hviezdy: nadosobné súvislosti.

Most: prechod cez priepasť, dosiahnutie druhého brehu

Muž

 • Neznámy násilný – Archetyp Tieň, neznáma, potlačená mužská časť,
 • Známy – Archetyp Animus, mužská časť
 • Múdry muž, múdra žena: naši vnútorní vodcovia

N

O

Oheň: vášne, vôľa, ideály. Je praobrazom tvorivej sily, symbolizuje radosť zo života a sexualitu. Sila premeny, ktorá môže byť aj ničivá. Podľa Junga: intuícia

P

R

Ruža: láska, mlčanlivosť, dokonalosť, symbol rozkoše a smrti. Tŕne poukazujú na spojenie lásky a utrpenia.

Q

S

Schody – prechod

Slnko: jasná myseľ, duch

 • Slnko, mesiac, hviezdy: nadosobné súvislosti.

Špirála: životná cesta, rytmus života

Srdce: láska a životná energia

Strom: zakorenenie, rast v duchovnej oblasti

Štvorec: dokončenie, vývoj, statika, istota. Zem. Kruh v štvorci tvorí mandalu.

Svetlo – Keď snívame farebne, alebo vnímame zvláštne svetelné fenomény, je tým situácia zvlášť zdôraznená.

T

Trojuholník: duch. So špičkou hore: mužský symbol, so špičkou dole: ženský symbol

U

V

Voda: symbolizuje výkyvy našich pocitov, pohyb našich túžob a nálad. Tento živel je stále v pohybe, ktorý sa vzťahuje aj na našu fantáziu, ktorej obrazy sa stále menia. Má dočinenia s očistou a premenou, znázorňuje silu ústupu a poddajnosti. Pri výklade treba brať ohľad na povahu vody, či je stojatá, divoká, tečúca, more alebo oceán. Podľa Junga: pocity

Vták: sprostredkovateľ medzi ľudmi a bohmi

Vrah – Archetyp Tieň, neznáma, potlačená mužská časť,

Vrch: statické, pevné, symbol zemskej energie

Vzduch: je živel, ktorý spája všetko na zemi. Poukazuje často na duchovné a mentálne (intelektuálne) energie, abstrakciu, teórie, vedu, rýchlosť a hlavne na komunikáciu. Podľa Junga: myseľ.

W

X

Y

Z

Zem: súvisí so zvládnutím každodenného života, so stálosťou, vytrvalosťou, spoľahlivosťou, oporou, zakorenenosťou. Podľa Junga: telo a jeho zmysly

žena

 • Múdry muž, múdra žena: naši vnútorní vodcovia

živly: základné sily duše

 1. Voda: symbolizuje výkyvy našich pocitov, pohyb našich túžob a nálad. Tento živel je stále v pohybe, ktorý sa vzťahuje aj na našu fantáziu, ktorej obrazy sa stále menia. Má dočinenia s očistou a premenou, znázorňuje silu ústupu a poddajnosti. Pri výklade treba brať ohľad na povahu vody, či je stojatá, divoká, tečúca, more alebo oceán. Podľa Junga: pocity
 2. Zem: súvisí so zvládnutím každodenného života, so stálosťou, vytrvalosťou, spoľahlivosťou, oporou, zakorenenosťou. Podľa Junga: telo a jeho zmysly
 3. Vzduch: je živel, ktorý spája všetko na zemi. Poukazuje často na duchovné a mentálne (intelektuálne) energie, abstrakciu, teórie, vedu, rýchlosť a hlavne na komunikáciu. Podľa Junga: myseľ.
 4. Oheň: vášne, vôľa, ideály. Je praobrazom tvorivej sily, symbolizuje radosť zo života a sexualitu. Sila premeny, ktorá môže byť aj ničivá. Podľa Junga: intuícia