6994389-stones-sand-circles39. Základ je celek (Viktor Horák)

V dávných časech vznikla jasná obloha,
pevná země, rostlinstvo a živočichové.
V souladu s Taem vše prosperuje,
vše se donekonečna opakuje a obnovuje.

Nejsou-li v souladu s Taem, obloha se trhá,
země se propadá, rovnováha je narušena,
rostliny a živočichové vymírají.

Pokora je základem vznešenosti,
nízké je základem vysokého.
Moudrý vládce se považuje za nicotného:
Pokud by nebyl příkladem světu,
jeho říše by se zhroutila.

40. Příroda je cyklická

Pohybem Taa je návrat,
projevem Taa je ústup.
Vše se rodí z bytí,
bytí se rodí z nebytí.

39. Základ pořádku (Josef A. Zentrich)

Od pradávna vše směřuje k jednotě.
Sjednotila se Nebesa – aby se projasnila.
Sjednotila se Země – aby se stala pevnější.
Ku sjednocení spěje duch – aby získal vědění.
Prameny se sjednotily, aby daly řeku.
Nebytí se sjednotilo, aby daly vzniknout bytí.
Knížata a králové se sjednotili –
aby mohla vzniknout mocná říše.
To vše způsobila jednota !

Pokud by Nebesa nebyla jasná – zřítila by se.
Pokud by Země nebyla pevná – rozsypala by se.
Pokud by duch neměl vědění – přestal by se vyvíjet.
Pokud by se nesjednotily prameny – rychle by vyschly.
Pokud by se bytí dále nerozmnožovalo –
vymřelo by a upadlo zpět do nebytí
Pokud by knížata a králové nebyli jednotní-
říše by rychle upadala

Protože pokora je základem síly a vědění,
vysoké vyrůstá z nízkého,
knížata a králové se sami nazývají –
nízkými a nehodnými,
a uvědomují si, že závisí na bezvýznamném.
Kdo si příliš zakládá na důstojnosti,
je sám nedůstojný.

Jednotlivé součásti vozu ještě netvoří
celý vůz;
je pošetilé zářit jako drahý kámen –
a přitom se drolit jako obyčejný štěrk…

40. Účinnost odcházení…

Vracet se do svého nitra,
je v souladu s TAO.

Smysl Nebes a Země
povstává z bytí lidstva
a bytí lidstva pochází z nebytí…

39 (Václav Cílek)

A co řekneme o těch, kdo dávno, pradávno
obdrželi jednotu?
Nebe dostalo jednotu a je jasné
země dostala jednotu a je stálá
bohové z ní získali svoji duchovní moc
údolí byla životem zaplněna
urozeným dala vládu nad vší zemí
tak působí jednota
Kdyby nebe nebylo jasné, bojím se,
že by se roztrhlo
kdyby země nebyla stálá, bojím se,
že by se rozpadla
kdyby bohové neměli duchovní moc, bojím se,
že by vyhasli
kdyby údolí nebyla zaplněna, bojím se,
že by vyschla
kdyby z ní nežili všechny bytosti, bojím se,
že by zhynuli
a kdyby ji urozeným nedala šlechetnost a vznešenost,
bojím se, že by se zhroutili
proto pokora je kořenem šlechetnosti
a základem vznešenosti vědomí nicoty je
urození o sobě hovoří jako nehodných
za základ všeho považují pokoru
že tomu tak je ?
Pro moudrého jsou všechny chvály – žádná chvála
nechce se třpytit vnějším leskem jadeitu
ani obrnit tvrdostí kamene

40

Návrat je pohybem Taa
měkkost je jeho působením
vše pod nebem mu vděčí za život
to, co je,
spočívá v tom, co není

zdroj http://tao.kvalitne.cz/


Najbližšie udalosti:

26. augusta 2019 - 1. septembra 2019

Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 27.08.2019 19:00 - 20:30

2. septembra 2019 - 8. septembra 2019

Joga – 03.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 03.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 04.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 05.09.2019 8:30 - 9:45
Joga – 05.09.2019 17:30 - 18:45

9. septembra 2019 - 15. septembra 2019

Joga – 10.09.2019 17:00 - 18:30
Liečivá vedená meditácia a imaginácia – 10.09.2019 19:00 - 20:30
Joga – 11.09.2019 6:45 - 8:00
Joga – 12.09.2019 8:30 - 9:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pridaj komentár